Mentoring biznesowy w Warszawie lub online

IWONA FIRMANTY

Otrzymaj konkretne i efektywne rozwiązania.

Mentoring biznesowy to partnerska relacja między mentorem i Klientem zawiązana po to, by ten drugi pozyskał wsparcie, które ułatwi mu osiągnięcie sukcesu. Mentoring jest procesem realizowanym podczas regularnych sesji. Sesje te bazują na rozmowie i wdrażaniu w życie efektów tych dyskusji.

Występując jako mentor biznesu, moim zadaniem jest podzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. To podstawowe zadanie, jakie mają realizować mentorzy biznesu. Biznes mentor jest bowiem kimś, kto sam doszedł do miejsca, w którym Ty chcesz być, ma wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji ambitnych celów biznesowych, zawodowych i osobistych.

Wesprę Cię podczas realizacji Twoich celów, proponując sposoby rozwiązania Twoich problemów oraz udzielę Ci niezbędnych porad. Przedstawię Ci moje doświadczenie w realizacji własnej ścieżki kariery i realizacji moich celów. Podzielę się z Tobą moją wiedzą. Jako mentor w biznesie pomogę Ci rozwinąć wymagane w Twojej branży kompetencje, wyjaśnię Ci, jak działają różne modele biznesowe, wskażę Ci skuteczne sposoby pokonywania trudności oraz metody zwiększania efektywności osobistej i zawodowej.

Moim zadaniem jest doprowadzić Cię do realizacji Twojego celu, a Twój sukces będzie moim sukcesem.

Czym się różni mentoring biznesowy od coachingu?

 • Mentoring to nie jest coaching. Są do siebie o tyle podobne, że oba procesy są związane z rozwojem osobistym.
 • Podczas sesji mentoringowej mentor biznesu pomaga Ci zaplanować proces Twojego rozwoju, a podczas coachingu staracie się wspólnie osiągnąć założone cele.
 • Podczas sesji mentoringowej skupiamy się na fundamentach potrzeb i stawianiu celów. Podczas sesji coachingowych koncentrujemy się na istocie Twoich celów.
 • Podczas sesji mentoringowych mentorzy biznesu rozwijają Twoje kompetencje i budują zasoby. Podczas sesji coachingowych pracuje się na posiadanych przez Ciebie zasobach i kompetencjach.
 • Mentorzy biznesu powinni mieć doświadczenie w dziedzinie, nad którą chcesz pracować. Pracując z Tobą jako coach, nie ma takiej potrzeby.
 • Podczas sesji mentoringowej, Ty układasz plan działania, a mentor w biznesie udziela Ci w tym wsparcia. Podczas sesji coachingowej plan coachingu układa coach.
 • Mentoring biznesowy może trwać nieco dłużej niż coaching. Między sesjami mentoringowymi możesz chwilę odpocząć, nabyć nowych doświadczeń, zwiększyć doświadczenie w danym temacie. Coaching jest intensywny i ma raczej krótkotrwały charakter.

Moje kwalifikacje:

 • Właścicielka prestiżowej firmy szkoleniowej Human Skills.
 • Założycielka projektu Sukces Kobiety Biznesu.
 • Wieloletni trener, praktyk biznesu, coach i mentor biznesowy.
 • Certyfikowany Coach International Community Coaching.
 • Konsultant Human Resources.
 • Asesor w sesjach Assessment i Development Centre.
 • Magister psycholog.
 • Magister socjolog.
 • Praktykujący psycholog biznesu.
 • Certyfikowany konsultant Odporności psychicznej MTQ PLUS
 • Certyfikowany konsultant Extended DISC.
 • Certyfikowany konsultant Insight Discovery.
 • Certyfikowany facylitator metody POINTS OF YOU®.
 • Autorka książek.
 • Występuje w mediach jako ekspert, m.in. ekspert biznesu.

Informacje organizacyjne

 1. Sesje mentoringowe odbywają się w Warszawie, ul. Widok 18/2 w biurze mojej firmy Human Skills lub w miejscu ustalonym z klientem lub on-line.
 2. Pierwsza sesja mentoringowa tzn. zerowa jest bezkosztowa i jest niezobowiązująca. Trwa do 30 min i obywa się online. Jej celem jest zdefiniowania celów potencjalnej współpracy.
 3. Koszt sesji mentoringowej jest uzależniony od typu mentoringu:

a) Executive mentoring:  1250 zł netto + 23% VAT/55 min (276,00 zł VAT)= 1476 zł brutto

b) Business mentoring:  850 zł netto + 23 % VAT/55 min; (184 zł VAT) = 984 zł brutto

c)  Work mentoring:  650 zł netto + 23% VAT/55 min (92 zł VAT) = 799,50 zł brutto

Koszt sesji w weekendy oraz święta: 40% dodatkowo do kwoty naliczonej od ceny regularnej sesji wybranego typu.

Dodatkowa opieka między sesjami (np. email, telefon itd.) – jeśli Klient wyrazi zainteresowanie spotkaniem lub poradą, możliwe są kilkuminutowe konsultacje online. Dodatkowa sesja tego rodzaju jest każdorazowo wyceniana indywidualnie, a jej koszt wynika przede wszystkim z długości trwania spotkania oraz rodzaju mentoringu.

 1. Płatność za pojedynczą sesję lub ich cykl może być zrealizowana przelewem (minimum dzień przed spotkaniem) bądź gotówką przed sesją organizowaną w siedzibie firmy Human Skills.
 2. Wystawiamy faktury VAT oraz paragony – proszę o przesłanie danych do faktury przed sesją na adres: iwonafirmanty@humanskills.pl lub informację o zapotrzebowaniu na kopię bądź skan paragonu.
 3. Terminy i ich dostępność proszę sprawdzić tutaj: Appoint.ly lub proszę o bezpośredni kontakt via @mail.
 4. Terminarz jest na bieżąco aktualizowany. Rekomenduję rezerwację terminu na minimum 3 tygodnie przed planowaną sesją.
 5. Dane do kontaktu: tel.: e-mail: iwonafirmanty@humanskills.pl

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem sesji mentoringowej, w tym m.in. obligatoryjnym okresem przewidzianym na odwołanie lub przeniesienie terminu sesji.