Skuteczny menedżer zespołu 21.10.2020r.

czyli jak budować autorytet szefa i efektywnie zarządzać zespołem

Skuteczny menedżer zespołu to szkolenie online dedykowane dla osób, które pełnią lub będą pełnić funkcję przełożonego. Pełniąc funkcję lidera zespołu należy zweryfikować z pracodawcą jakie są aktualne zadania i cele działu, jakim należy zarządzać – szczególnie w czasach niepewności czyli VUCA.

Podczas szkolenia Uczestnik zweryfikuje swój styl menedżerski i będzie mógł do świadomie dopasować go do potrzeb organizacji

Sprawne zarządzanie i przewodzenie zespołem są niezbędne dla dwóch stron. Należy pamiętać, że wszyscy funkcjonujemy na zasadzie współpracy partnerów biznesowych. Nie mniej jednak bywa, że o tym zapominamy. Aby zespół mógł sprawnie realizować zlecone zadania, niezbędny jest autorytet szefa. Można go wypracować, pamiętając o kilku kluczowych zasadach.

Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa i realizacji zadań. Analizuje kompetencje zespołu weryfikując kluczowe wymagania. Aby móc realizować cele działu i firmy weryfikuje system zadań dla zespołu i dąży do regularnych spotkań i weryfikacji postępów zespołu.

Szkolenie online „Skuteczny menedżer zespołu” przekazuje kluczowe oraz aktualne aspekty bycia szefem zespołu.

Po udziale w tym szkoleniu online zapraszamy do udziału w szkoleniu online „Strategiczne zarządzanie zespołem”

Informacje o szkoleniu online:

 • Terminy do wyboru: 21.10.2020r.; 25.11.2020r.
 • Czas trwania: 10:00-15:00 wraz z przerwami
 • Godziny: 5 godzin
 • Cena stała: 710 zł netto (+ 23% VAT)
 • Cena promocyjna ważna do 31.08.2020r.: 550 zł netto (+ 23% VAT)
 • Szkolenie online odbędzie się na platformie, do której otrzymasz link (nie ma konieczności instalacji).
 • Cena zawiera:
  • Link do nagrania prezentacji ważny 48 h.
  • Materiały dodatkowe przesłane w formie pdf.
  • Certyfikat odbycia szkolenia online.
  • Rabat 20% na cenę szkolenia stacjonarnego w Warszawie ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu.
  • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia w cenie 50 zł netto za 30 min.

Ten temat realizujemy również w formie:

 • Szkolenia on-line w formule zamkniętej (dedykowanej dla konkretnej firmy/organizacji) – na zamówienie.
 • Szkolenie otwarte stacjonarne.
 • Sesji coachingowych: Coaching

Adresaci szkolenia online:

 • Menadżerowie, szefowie, liderzy, kierownicy zarządzający zespołem.
 • Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników.
 • Osoby delegowane na stanowiska menedżerskie.

Dzięki temu szkoleniu online nabędziesz wiedzę o:

 • Zasadach budowania autorytetu szefa zespołu, również w czasach pracy zdalnej.
 • Stylach przywództwa i zasadach dopasowania do sytuacji w firmie/zespole.
 • Metodologii DISC – typologii zachowań mających wpływ na efektywność zespołu.
 • Zarządzaniu przez cele i kompetencje.

Dzięki temu szkoleniu online rozwiniesz umiejętności:

 • Doboru stylu zarządzania w czasach VUCA.
 • Doboru zespołu do celów działu/firmy.

Dzięki temu szkoleniu online rozwiniesz kompetencje:

 • Przywództwo.
 • Autoprezentacja.
 • Automotywacja.
 • Wykorzystanie zasobów.
 • Tworzenie potencjału kadrowego.
 • Planowanie i organizowanie.
 • Współpraca zespołowa.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Zorientowanie na cele firmy.
 • Zorientowanie na cele działu.

Agenda godzinowa szkolenia online:

 • 10:00-10:30 Rozpoczęcie, omówienie kontraktu i celów szkolenia.
 • W trakcie dwie przerwy.
 • 15:30-15:00 Podsumowanie szkolenia i przygotowanie planu działania.

Program szkolenia online:

Program szkolenia online: Skuteczny menedżer zespołu

 • Uczestnicy przed szkoleniem online otrzymują zeszyt ćwiczeń.
 • Szkolenie jest nagrywane a link do nagrania terminowo udostępniany Uczestnikom.

Skuteczny menedżer zespołu – lider zespołu

 • Umiejętności i role menedżera – predyspozycje a styl zarządzania – omówienie, autoanaliza.
 • Diagram autoanalizy – moce, ambicje, potrzeby, obawy i obszary do rozwoju- arkusz coachingowy, autoanaliza.
 • Cele osobista a cele firmowe – dyskusja, autoanaliza.
 • Osobista ścieżka kariery – dyskusja, autoanaliza.
 • System wartości firmy a osobisty – czyli po co i dlaczego chcę być szefem – karta odkrywania motywacji, autoanaliza.
 • Osobiste motywatory i demotywatory – dyskusja, autoanaliza.
 • Wizerunek i autorytet lidera zespołu – dyskusja, case study, wnioski.
 • Expoze szefa (wystąpienie kontraktujące) z uwzględnieniem „why” Simona Sinka–zasady przygotowania. 

Skuteczny menedżer zespołu – styl zarządzania

 • Model 7 S McKinsey – structure, strategy, systems, shared values, skills, style, staffe – omówienie i analiza.
 • 14 zasad zarządzania H.Fayola – omówienie, autoanaliza.
 • Role i odpowiedzialność menedżera zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy – firmowe zasady gry – omówienie, autoanaliza.
 • Weryfikacja aktualnej strategii pracodawcy i wynikające z tego obowiązki szefa – wykład, case study.
 • Kompetencje i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem – arkusz oceny  kompetencji własnych – wykład, dyskusja interaktywna, ćwiczenie indywidualne.
 • Metoda MBWA – zarządzanie przez wycofanie się  czy mikrozarządzanie –   dobre i złe praktyki – omówienie i autoanaliza.

Skuteczny menedżer zespołu – styl działania

 • Model DISC a styl zarządzania – dyskusja i analiza własnego stylu.
 • Różnorodność stylów przywództwa czyli jak dopasować swój styl do aktualnej sytuacji w zespole i firmie – dyskusja.

Skuteczny menedżer zespołu – strategia planowania

 • Zarządzanie czasem – wprowadzenie do tematu.
 • Zasady planowania pracy własnej– przeciętny dzień menedżera – dobre i złe praktyki – omówienie, sugestie zmian.
 • Ustalanie celów i zadań – różnice i wytyczne – omówienie.

Wiedza:

Przeczytaj kilka wskazówek związanych z tematyką Budowanie zaangażowania pracowników – wskazówki dla menedżerów.

Trener

Iwona Firmanty

Dyrektor Zarządzająca/ Trener biznesu/ Psycholog/ Socjolog/Coach ICC

Doświadczenie zawodowe:

 • Założyłam firmę Human Skills. wyróżnioną jako firma szkoleniowa 2019r. przez Gazetę Finansową.Posiadam wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywałam w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta.Od kilkunastu lat prowadzę szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu.
 • Prowadzę szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej.
 • Założyłam również  projekt motywacyjno–szkoleniowy dla kobiet –  Sukces Kobieta Biznesu. Główne cele tego projektu są skoncentrowane są wokół budowania projektów Women’s network, wzmacniania kobiecej siły, budowania własnej marki oraz kreowania wizerunku kobiet w biznesie dla takich firm jak: British American Tabacco Polska Sp. z o.o.; Otis Sp. z o.o., Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o., Carierr Polska Sp. z o.o., UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Procter&Gamble Sp. z o.o. i EDF Polska S.A.

Metody pracy:

 • W pracy na sali szkoleniowej lub podczas sesji indywidualnych, skupiam się na praktycznym przekazaniu sprawdzonych narzędzi.
 • Preferuję podejście holistycznie – uczestnicy moich szkoleń cenią możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym oraz prywatnym.
 • Moje szkolenia cenione są nie tylko za wysoką jakość merytoryczną, ale również za przyjazną atmosferę pracy przy jednoczesnym nakierunkowaniu na efektywność oraz przedstawianiu bogatej skrzynki narzędziowej.

Media:

 • Wywiady z moim udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens” i nie tylko. Występuje w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.
 • Jestem współautorką książki „Po szczęście do pracy” i autorką książki „Jak upolować miłość” wydanej na zaproszenie Wydawnictwa Zwierciadło.

Moje specjalizacje:

 • Typy osobowości zgodnie z metodologią Extended DISC oraz kolory osobowości.
 • Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji interpersonalnych.
 • Sztuka wystąpień publicznych.
 • Budowanie własnej marki wewnątrz organizacji.
 • Zarządzanie emocjami i rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • Zarządzanie stresem.
 • Trening dla trenerów wewnętrznych.
 • Executive coaching, Job/Work coaching, Life coaching, Team coaching.
 • Zarządzanie zespołami i współpraca zespołowa.
 • Skuteczny i zdrowy szef.
 • Projekty HR, w tym rekrutacje oraz realizacja projektów Assessment oraz Development Centre.
 • Szkolenia dla kobiet w projekcie Sukces Kobiety Biznesu.
 • Z pasji prowadzi zajmuje się tematem psychologii miłości.

Kwalifikacje:

 • Magister Psycholog.
 • Magister Socjolog kompetencji społecznych.
 • Certyfikowany Coach International Coaching Community.
 • Certyfikowany konsultant narzędzia diagnostycznego Extended DISC.
 • Certyfikowany facylitator metody POINTS OF YOU®.

Prowadziłam projekty szkoleniowe dla takich firm jak:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o, NIKON Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, EDF Polska S.A.; Urząd Do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Narodowy Bank Polski; Deutsche Bank; PZU S.A., T.U. Euler Hermes S.A; Royal Bank of Scotland; Open Finance; ING Lease, INTER POLSKA S.A.; MONDI Świecie S.A, Sony Poland Limited, PHILIPS Polska Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A; 3M; IKEA S.A.; Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Poland, INDITEX; Procter&Gamble Polska; NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Trec Nutrition Sp. z o.o. ; British American Tabacco Polska Sp. z o.o.

Zainteresowało Cię to webinarium ?

Zapisz się już teraz !

Skuteczny menedżer zespołu 21.10.2020r.