Zarządzanie zadaniami w czasie

Masz wrażenie, że czas, a tym samym życie przecieka Ci pomiędzy palcami? Z trudem łączysz życie zawodowe z prywatnym i żyjesz w wiecznym napięciu i na pełnych obrotach? Wbrew pozorom, może to nie być wina nadmiaru obowiązków, a jedynie nieumiejętności zarządzania czasem. Jest to trudna do opanowania sztuka, ale gdy już nauczysz się odpowiednio planować i organizować czas pracy, czeka Cię miłe zaskoczenie! Nie tylko zwiększysz efektywność swoich działań, ale też znajdziesz czas na odpoczynek i przyjemności.

Nikt nie rodzi się z umiejętnością zarządzania czasem. Tego trzeba się nauczyć. Trzeba rozpoznać tzw. rozpraszacze i je wyeliminować, wyznaczyć priorytety, zmotywować się do działania, nauczyć się efektywnego działania pod presją czasu i nie tylko. A pomoże w tym nasz warsztat z zarządzania czasem realizowany zarówno w formie szkolenia otwartego, jak i zamkniętego. Warsztat dedykowany jest każdemu, kto chce zwiększyć swoją wydajność na każdej płaszczyźnie życia przy jednoczesnym zachowaniu harmonii między życiem prywatnym a zawodowym.

szkolenie na zamówienie

Na zamówienie

 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia otwartego oraz w formie konsultacji.

Program szkolenia  ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA czyli jak stosować techniki organizacji i zarządzania zadaniami w czasie 

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Technikach zarządzania czasem.
 • Sposobach na zwiększenie efektywności i wydajności pracy.
 • Praktycznych narzędziach usprawniających zarządzanie czasem (m.in. zasada Pareto, 60/40, schemat I-BEAM, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera).
 • Skutecznym planowaniu celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Prawidłowego określania i planowania celów.
 • Radzenia sobie z presją czasu i stresem.
 • Wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod zarządzania czasem.
 • Identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej.
 • Radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Maksymalizacją własnej efektywności.
 • Planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy.
 • Efektywnym wykorzystaniu zasobów.
 • Zorientowaniem na cele stanowiskowe.
 • Asertywności zawodowej dzięki umiejętności piorytetyzacji zadań.
 • Komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Współpracy zespołowej.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pracujące w korporacjach, administracji publicznej oraz w firmach prywatnych.
 • Osoby pracujące z zespołem i zarządzające nim, delegujące zadania.
 • Osoby, które chcą lepiej zarządzać czasem i zwiększyć swoją efektywność bazując na sprawdzonych i praktycznych metodach.
 • Osoby zainteresowane poznaniem technik zarządzania czasem,  zarządzania zadaniami w czasie.

 

Przykładowy program szkolenia.

09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenie, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

10:00 – 11:00 ZARZĄDZANIE CZASEM – analiza stanu wyjściowego

 • Autodiagnoza zasobów czasowych i błędów w zakresie planowania czasu.
 • Analiza SWOT w kontekście potencjału zarządzania własnym czasem.
 • Lista spraw niedokończonych.
 • Koncepcja  „7 nawyków skutecznego działania” Stephena Coveya.
 • Osobista motywacja do działania.

11:00 – 11: 10 Przerwa

11:10 – 13:00 ZARZĄDZANIE CZASEM – narzędzia w zakresie zarządzania czasem

 • Styl definiowania celów.
 • Definiowanie celów krótko, średnio i długoterminowych.
 • Technika Vonegutta w zakresie realizacji celów.
 • Technika Salami w kontekście szczegółowości zadań.
 • Techniki SMART-er.
 • Zasada Vilfredo Parteo 80/20 w kontekście ustalania priorytetów i ważności.
 • Zasada 60/20/20.
 • Matryca Eisenhowera– pilne, niepilne, ważne, nieważne.
 • Analiza czasu „wrzutek” w kontekście planowania czasu pracy.
 • Zasada „żaby.
 • Zasada 3-5 minut w kontekście realizacji mini zadań.
 • Przeciwdziałanie efektowi „piły” oraz określanie złotej godziny.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 ZARZĄDZANIE CZASEM – narzędzia w zakresie zarządzania czasem.

 • Techniki przeciwdziałania prokrastynacji – „pomyślę o tym jutro” Scarlet O’Hary.
 • Techniki przeciwdziałania efektowi Parkinsona (efekt drożdży).
 • Technika Pomodoro.
 • Zasady organizowania efektywnych spotkań.
 • Cotygodniowy przegląd zadań i check listy.

`15:10 – 15:20 Przerwa

15:20 – 16:10 ZARZĄDZANIE CZASEM – efektywność  osobista  – po omówieniu technik z zakresu zarządzania czasem, uczestnicy wykonają ćwiczenie indywidualne – rozplanowanie zadań wynikających z listy zadań niedokończonych zgodnie z zaprezentowanymi technikami. Ćwiczenie umożliwia uczestnikowi pracę na własnych przykładach, umożliwiając tym samym przećwiczenie pozyskanej wiedzy podczas szkolenia i dopasowanie poznanych technik do własnej rzeczywistości zawodowej i prywatnej.

16:10 – 16:30 Podsumowanie. Sporządzenie indywidualnego planu rozwoju.

Trenerzy

Iwona Firmanty

Trener biznesu/ Psycholog/ Socjolog/Coach ICC

Od ponad trzynastu lat prowadzi szkolenia i projekty oceny kompetencji dla biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywała w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta. Prowadzi szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej. Jest jedną z głównych i najbardziej uznanych specjalistek z zakresu typy osobowości zgodnie z metodologią DISC/kolory osobowości.

Iwona Firmanty

Dyrektor Zarządzająca/ Trener biznesu/ Psycholog/ Socjolog/Coach ICC

Doświadczenie zawodowe:

 • Założyłam firmę Human Skills. wyróżnioną jako firma szkoleniowa 2019r. przez Gazetę Finansową.Posiadam wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywałam w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta.Od kilkunastu lat prowadzę szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu.
 • Prowadzę szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej.
 • Założyłam również  projekt motywacyjno–szkoleniowy dla kobiet –  Sukces Kobieta Biznesu. Główne cele tego projektu są skoncentrowane są wokół budowania projektów Women’s network, wzmacniania kobiecej siły, budowania własnej marki oraz kreowania wizerunku kobiet w biznesie dla takich firm jak: British American Tabacco Polska Sp. z o.o.; Otis Sp. z o.o., Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o., Carierr Polska Sp. z o.o., UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Procter&Gamble Sp. z o.o. i EDF Polska S.A.

Metody pracy:

 • W pracy na sali szkoleniowej lub podczas sesji indywidualnych, skupiam się na praktycznym przekazaniu sprawdzonych narzędzi.
 • Preferuję podejście holistycznie – uczestnicy moich szkoleń cenią możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym oraz prywatnym.
 • Moje szkolenia cenione są nie tylko za wysoką jakość merytoryczną, ale również za przyjazną atmosferę pracy przy jednoczesnym nakierunkowaniu na efektywność oraz przedstawianiu bogatej skrzynki narzędziowej.

Media:

 • Wywiady z moim udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens” i nie tylko. Występuje w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.
 • Jestem współautorką książki „Po szczęście do pracy” i autorką książki „Jak upolować miłość” wydanej na zaproszenie Wydawnictwa Zwierciadło.

Moje specjalizacje:

 • Typy osobowości zgodnie z metodologią Extended DISC oraz kolory osobowości.
 • Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji interpersonalnych.
 • Sztuka wystąpień publicznych.
 • Budowanie własnej marki wewnątrz organizacji.
 • Zarządzanie emocjami i rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • Zarządzanie stresem.
 • Trening dla trenerów wewnętrznych.
 • Executive coaching, Job/Work coaching, Life coaching, Team coaching.
 • Zarządzanie zespołami i współpraca zespołowa.
 • Skuteczny i zdrowy szef.
 • Projekty HR, w tym rekrutacje oraz realizacja projektów Assessment oraz Development Centre.
 • Szkolenia dla kobiet w projekcie Sukces Kobiety Biznesu.
 • Z pasji prowadzi zajmuje się tematem psychologii miłości.

Kwalifikacje:

 • Magister Psycholog.
 • Magister Socjolog kompetencji społecznych.
 • Certyfikowany Coach International Coaching Community.
 • Certyfikowany konsultant narzędzia diagnostycznego Extended DISC.
 • Certyfikowany facylitator metody POINTS OF YOU®

Prowadziłam projekty szkoleniowe dla takich firm jak:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o, NIKON Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, EDF Polska S.A.; Urząd Do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Narodowy Bank Polski; Deutsche Bank; PZU S.A., T.U. Euler Hermes S.A; Royal Bank of Scotland; Open Finance; ING Lease, INTER POLSKA S.A.; MONDI Świecie S.A, Sony Poland Limited, PHILIPS Polska Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A; 3M; IKEA S.A.; Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Poland, INDITEX; Procter&Gamble Polska; NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Trec Nutrition Sp. z o.o. ; British American Tabacco Polska Sp. z o.o.

Opinie o szkoleniu

"Ćwiczenia praktyczne. Radzenie sobie z pracownikami i zarządzanie czasem. Praktyczne ćwiczenia. Matryca Eisenhowera, efektywne godziny pracy. Podział czasu ze względu na ich ważność. Metoda planowania realizacji własnych celów, kolory osobowości. Organizacja czasu i wyznaczanie celu. Planowanie dnia, ustalanie priorytetów, SMART, kolory osobowości + sposób na przełożonego ze względy na jego typ osobowości. Etapy zarządzania czasem, metody. Bardzo dużo praktycznych technik zarządzania czasem, a każda dokładanie omówiona i poparta przykładami. Szkolenie bardzo przydatne do dobrej organizacji życia zawodowego i prywatnego. Narzędzia organizacji czasu, życiowe case'y; informacja o tym jak wyznaczać i ustalać priorytety; matryca Eisenhowera; zasady delegowania; prawa asertywności w zakresie zarządzania czasem i efektywnością osobistą."

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizowała szkolenia: 

Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o. o.; Biuro Informacji Kredytowej S.A, Optex S.A., Metro Warszawskie Sp z.o.o, Orsted Polska Sp. z o.o., Otis Sp. z o.o., INTER Polska S.A., Macmillan Polska Sp. z o.o. , BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o., GBI Partners Sp. z o.o., DTZ Polska Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., BZ WBK AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Atem Polska Sp. z o.o., LG Electronics Polska Sp. z o.o., Grupa Pracuj S.A., Fundacja DKMS; Edubroker; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; TYROLIT Poland Sp. z o.o.; Grupa Pracuj Sp. z o.o.; SKF Polska S.A.; IKEA Industry Poland Sp. z o.o.; eRecruitment Solutions Sp. z o.o.; Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o., Freightliner PL, Urząd Ochrony Konkurensji i Konsumenta, Słodkie Upominki Sp. z o.o. Sp. K., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ministerstwo Obrony Narodowej, BMW Financial Services Polska Sp. z o.o., Lux Med Sp. z o.o., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

zamów szkolenie :

Zarządzanie zadaniami w czasie

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.