Skuteczny menedżer zespołu

Sprawne zarządzanie i przewodzenie to główne zadania, które stoją przed liderami. Nieodzownym elementem oddziaływania na zespół jest autorytet szefa.

Nie da się zaplanować budowania autorytetu jako zadania i wpisać go w kalendarz. Budujemy autorytet ciągle, przez to co robimy ludziom, ale także przez to, czego nie robimy – nasze zaniedbania.

Skuteczny menedżer rozumie potrzebę bycia z ludźmi, dopasowania właściwego stylu przywództwa i realizacji zadań. Wie jak delegować zadania i je egzekwować. Wie kiedy wspierać, a kiedy pozwolić popełniać błędy.

Nikt nie rodzi się z umiejętnościami efektywnego zarządzania zespołem, tego trzeba się nauczyć jak każdej innej umiejętności. Szkolenie Skuteczny menedżer to okazja do doskonalenia umiejętności zarządczych.

szkolenie na zamówienie

Na zamówienie

 • Poniższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia otwartego oraz w formie konsultacji.

Program szkolenia: Skuteczny menedżer. Autorytet lidera a efektywne zarządzanie zespołem.

 

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu::

 • Najlepszych praktykach wpływających na budowanie autorytetu lidera.
 • Stylach przywództwa.
 • Metodologii Extended DISC – typologii zachowań.
 • Określania priorytetów w realizacji zadań.
 • Tym jak osiągać cele i wyniki, dzięki zastosowaniu adekwatnych metod zarządzania w codziennej pracy z zespołem.
 • Sposobach budowania wzmacniających, motywujących komunikatów. 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania sytuacji i stosowania adekwatnego stylu przywództwa wg. K. Blancharda.
 • Rozumienia swoich zachowań i stylów funkcjonowanie na bazie metodologii Extended DISC.
 • Dopasowywania stylu zachowań do poszczególnych typów  osobowych.
 • Sprawnego „przełączania się” pomiędzy osobami reprezentującymi  różne typy zachowań.
 • Jak budować cele dla siebie i zespołu i delegować je.
 • Jak chronić rezultat poprzez wsparcie pracowników w realizacji zadań.
 • Jak przeprowadzić rozmowy dyscyplinujące z pracownikami.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Rozpoznawaniem sytuacji/zachowań, które budują autorytet lidera i takich, które go osłabiają.
 • Określaniem jasnych celów.
 • Delegowaniem zadań dopasowanych do pracowników.
 • Udzielaniem informacji zwrotnej interwencyjnej i doceniającej.

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie, którzy chcą oddziaływać na zespoły w sposób pozytywny i wzmacniać zaangażowanie ludzi.
 • Liderzy i osoby pracujące w teamach, którzy chcą rozumieć co wpływa na zaangażowanie  pracowników.
 • Menedżerowie, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami, ale chcą uporządkować swoją wiedzę, wzmocnić kompetencje.
 • Liderzy, którzy pracują projektowo i zarządzają zmiennymi zespołami. 
 • Szefowie, którzy od niedawna zarządzają zespołem lub dopiero go tworzą.
 • Osoby, które w przyszłości chciałby zarządzać zespołami. 
 • Osoby, które są otwarte na rozwój osobisty i zawodowy. 

Program szkolenia: Skuteczny menedżer. Autorytet lidera a efektywne zarządzanie zespołem.

I Dzień 
09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie  budowania autorytetu i działań Skutecznego Menedżera
10:00 – 11:00 Moduł I. Skuteczny menedżer – jak buduje swój autorytet

 • Efektywny szef – kto to taki? – autodiagnoza: Czy jesteś efektywnym szefem?
 • Rola i odpowiedzialność menedżera  – ćwiczenie indywidualne.
 • Czym jest autorytet lidera – przykłady filmowe.
 • Jak budować siłę psychologiczną i pewność siebie – gra obrazująca reguły budowania pewności siebie w relacjach z innymi.
 • Jak nie zdominować zespołu i nie osłabiać swojego autorytetu liderskiego.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł II. Skuteczny menedżer – jak przewodzi ludziom

 • Jak przewodzić ludziom, by byli zaangażowani?
 • Kiedy menedżer powinien zabrać głos?
 • Struktura wystąpienia kontraktującego – expose lidera.
 • Przygotowanie expose do swojego zespołu.
 • O co zadbać podczas wystąpienia? – wizerunek menedżera, elementy prezentacji.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:10 Moduł III.  Skuteczny menedżer – jak planuje rozwój (Extended DISC)

 • Przedstawienie modelu DISC i omówienie go.
 • Analiza własnych typów-  mini analiza – omówienie.
 • Ścieżki dostępu  w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne i niekorzystne, motywatory i osłabiacze).
 • Planowanie ścieżki rozwojowej dopasowanej do typologii zachowań.

15:10 – 15:25 Przerwa

15:25 – 16:20 Moduł IV.  Skuteczny menedżer – jak określa priorytety i cele

 • Jak określić priorytety – Matryca Eisenhowera – ćwiczenie indywidualne.
 • Jak  wybrać priorytetowe zadania dla poszczególnych pracowników.
 • Ile potrzeba czasu by dobrze zdelegować zadanie – doświadczenie obalające mit „nie mam czasu by delegować zadania”.
 • Jak określać cele – SMARTny cel – ćwiczenie indywidualne.

16:20 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II Dzień
09:00 – 11:00 Moduł V. Skuteczny menedżer – jak buduje zaangażowanie ludzi 

 • Diagnoza rozwoju pracownika od debiutanta do eksperta wg. K. Blancharda.
 • Sygnały rozpoznawcze na poszczególnych poziomach dojrzałości pracownika.
 • Analiza zespołu – ćwiczenie indywidualne.
 • Style przywództwa dopasowane do poziomu pracownika.
 • Co się dzieje kiedy nie dopasujemy stylu przywództwa do konkretnego zadania i pracownika?
 • Jak delegować zadanie – ćwiczenie w parach.
 • Jak monitorować zdelegowane zadanie – umowa na kroki milowe – case study.

11:00- 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00 Moduł VI. Skuteczny menedżer – jak komunikuje i motywuje

 • Motywacja a zaangażowanie – czyli kiedy chce nam się chcieć.
 • Ile znaczy jedno słowo – jak odpowiednio dobierać komunikaty – mini wykład.
 • Siła motywująca komunikatów  – ćwiczenie w podgrupach.
 • Wysoko motywujący komunikat – jak budować wzmacniającą informację zwrotną – ćwiczenie.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:40 Moduł VII. Skuteczny menedżer – jak przeprowadza rozmowy korygujące

 • Kiedy żadne prośby nie pomagają co wtedy? – dyscyplinowanie pracowników – mini wykład.
 • Sens kary i jej skuteczność? –  dlaczego metoda kija i marchewki nie działa.
 • Istota sankcji jak je stosować – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących – wykład.
 • Trzystopniowe rozmowy dyscyplinujące  – ćwiczenie w prowadzeniu rozmów.

15:40 – 16:00 Podsumowanie szkolenia z zakresu budowania autorytetu skutecznego menedżera.

Zapraszam do lektury wpisu na BLOGU:

Budowanie zaangażowania pracowników – wskazówki dla menedżerów

Trener

Iwona Firmanty

Trener biznesu/ Psycholog/ Socjolog/Coach ICC

Od ponad trzynastu lat prowadzi szkolenia i projekty oceny kompetencji dla biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywała w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta. Prowadzi szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej. Jest jedną z głównych i najbardziej uznanych specjalistek z zakresu typy osobowości zgodnie z metodologią DISC/kolory osobowości.

Iwona Firmanty

Dyrektor Zarządzająca/ Trener biznesu/ Psycholog/ Socjolog/Coach ICC

Doświadczenie zawodowe:

 • Założyłam firmę Human Skills. wyróżnioną jako firma szkoleniowa 2019r. przez Gazetę Finansową.Posiadam wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywałam w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta.Od kilkunastu lat prowadzę szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu.
 • Prowadzę szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej.
 • Założyłam również  projekt motywacyjno–szkoleniowy dla kobiet –  Sukces Kobieta Biznesu. Główne cele tego projektu są skoncentrowane są wokół budowania projektów Women’s network, wzmacniania kobiecej siły, budowania własnej marki oraz kreowania wizerunku kobiet w biznesie dla takich firm jak: British American Tabacco Polska Sp. z o.o.; Otis Sp. z o.o., Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o., Carierr Polska Sp. z o.o., UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Procter&Gamble Sp. z o.o. i EDF Polska S.A.

Metody pracy:

 • W pracy na sali szkoleniowej lub podczas sesji indywidualnych, skupiam się na praktycznym przekazaniu sprawdzonych narzędzi.
 • Preferuję podejście holistycznie – uczestnicy moich szkoleń cenią możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym oraz prywatnym.
 • Moje szkolenia cenione są nie tylko za wysoką jakość merytoryczną, ale również za przyjazną atmosferę pracy przy jednoczesnym nakierunkowaniu na efektywność oraz przedstawianiu bogatej skrzynki narzędziowej.

Media:

 • Wywiady z moim udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens” i nie tylko. Występuje w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.
 • Jestem współautorką książki „Po szczęście do pracy” i autorką książki „Jak upolować miłość” wydanej na zaproszenie Wydawnictwa Zwierciadło.

Moje specjalizacje:

 • Typy osobowości zgodnie z metodologią Extended DISC oraz kolory osobowości.
 • Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji interpersonalnych.
 • Sztuka wystąpień publicznych.
 • Budowanie własnej marki wewnątrz organizacji.
 • Zarządzanie emocjami i rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • Zarządzanie stresem.
 • Trening dla trenerów wewnętrznych.
 • Executive coaching, Job/Work coaching, Life coaching, Team coaching.
 • Zarządzanie zespołami i współpraca zespołowa.
 • Skuteczny i zdrowy szef.
 • Projekty HR, w tym rekrutacje oraz realizacja projektów Assessment oraz Development Centre.
 • Szkolenia dla kobiet w projekcie Sukces Kobiety Biznesu.
 • Z pasji prowadzi zajmuje się tematem psychologii miłości.

Kwalifikacje:

 • Magister Psycholog.
 • Magister Socjolog kompetencji społecznych.
 • Certyfikowany Coach International Coaching Community.
 • Certyfikowany konsultant narzędzia diagnostycznego Extended DISC.
 • Certyfikowany facylitator metody POINTS OF YOU®

Prowadziłam projekty szkoleniowe dla takich firm jak:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o, NIKON Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, EDF Polska S.A.; Urząd Do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Narodowy Bank Polski; Deutsche Bank; PZU S.A., T.U. Euler Hermes S.A; Royal Bank of Scotland; Open Finance; ING Lease, INTER POLSKA S.A.; MONDI Świecie S.A, Sony Poland Limited, PHILIPS Polska Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A; 3M; IKEA S.A.; Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Poland, INDITEX; Procter&Gamble Polska; NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Trec Nutrition Sp. z o.o. ; British American Tabacco Polska Sp. z o.o.

Opinie o szkoleniu

"Wszystko czego się dowiedziałem na szkoleniu było przydatne. Poznałam różne techniki które wykorzystam w swojej pracy. Na pewno podzielę się zdobytą wiedzą ze współpracownikami. Trener zadbał o miłą atmosferę, to co mówił było interesujące, dla mnie też nowe. Podobały mi się ćwiczenia, mogliśmy od razu przećwiczyć poznane techniki. Bardzo ważne dla mnie było to, że szkolenie było zgodne z agendą."

Powyższe szkolenie z zakresu narzędzi skutecznego menedżera firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego i innych.

zamów szkolenie :

Skuteczny menedżer zespołu

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.