Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji biznesowych – kolory osobowości/Extended DISC

Typologia Kolorów Osobowości E.Hartmana oraz DISC. Poznaj swój kolor osobowości, styl postrzegania, styl działania by zwiększyć swoją efektywność zawodową. Buduj świadomie relacje interpersonalne.

Komunikacja znacząco wpływa na wiele obszarów naszego codziennego życia –relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę pracy, sukcesy firmy i zadowolenie klientów. To umiejętność komunikacji zapewnia skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto ją rozwijać, usprawniając porozumiewanie się z innymi. Uczestnik szkolenia pozna swój typ osobowości,  przećwiczy techniki doboru słów odpowiednio pod preferencje odbiorcy komunikatu, zrozumie jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, a także otrzyma wiele cennych wskazówek by komunikacja stała się fundamentem sukcesu. 

Z badań dr. Taylora Hartmana związanych z typologią osobowości (każdy typ osobowości to odrębny kolor), wynika, że 25 % badanych to czerwoni, 35 % niebiescy a zieloni i żółci stanowią 20%. Czy te badania są wiarygodne? Czy przekładają się na nasze codzienne doświadczenia? Dowiedz się na szkoleniu jak rozpoznawać określone kolory i sam zdefiniuj siebie oraz swoje otoczenie.

Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem narzędzia DISC to dobra inwestycja w rozwój kompetencji pracowników.

WYBIERZ SWÓJ TERMIN

10-11 wrzesień 2020

ZŁ1390
1190
00
 • Promocja do 30.09.2020r.

Komunikacja znacząco wpływa na wiele obszarów naszego codziennego życia –relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę pracy, sukcesy firmy i zadowolenie klientów. To umiejętność komunikacji zapewnia skuteczność życiowych dążeń, dlatego warto ją rozwijać, usprawniając porozumiewanie się z innymi. Uczestnik szkolenia pozna swój typ osobowości,  przećwiczy techniki doboru słów odpowiednio pod preferencje odbiorcy komunikatu, zrozumie jak dopasować mowę ciała i ton głosu do przekazywanych treści, a także otrzyma wiele cennych wskazówek by komunikacja stała się fundamentem sukcesu.

Z badań dr. Taylora Hartmana związanych z typologią osobowości (każdy typ osobowości to odrębny kolor), wynika, że 25 % badanych to czerwoni, 35 % niebiescy a zieloni i żółci stanowią 20%. Czy te badania są wiarygodne? Czy przekładają się na nasze codzienne doświadczenia? Dowiedz się na szkoleniu jak rozpoznawać określone kolory i sam zdefiniuj siebie oraz swoje otoczenie.

Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem narzędzia DISC to dobra inwestycja w rozwój kompetencji pracowników.

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte z zakresu komunikacji, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

Cena zawiera:

 1. Szkolenie z zakresu komunikacji realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe z zakresu komunikacji oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu komunikacji.
 6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia z zakresu komunikacji.
 7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program szkolenia: Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji biznesowych. Typologia Kolorów Osobowości E.Hartmana oraz DISC. Poznaj swój kolor osobowości, styl postrzegania, styl działania by zwiększyć swoją efektywność zawodową. Buduj świadomie relacje interpersonalne.

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu komunikacji:

 • Typologii osobowości wg. T. Hartmana.
 • Własnym stylu komunikacji, stylu działania i postrzegania zadań.
 • Metodach zwiększających efektywność w kontaktach interpersonalnych z różnymi typami osobowości
 • Różnicach w typologiach osobowości (w tym w typologii DISC Williama Marstona).
 • Różnicach w zakresie komunikowania, stylu pracy, stylu raportowania, delegowania, motywowania, stylu zarządzania określonych typów osobowości.
 • Zasadach doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej oraz otoczenia dostosowanej do naszego rozmówcy.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu komunikacji:

 • Rozpoznawania klientów, pracowników, podwładnych, przełożonych, sprzedawców i innych zgodnie z metodologią T.Hartmana.
 • Stosowania narzędzi oraz rozwiązań w zakresie zwiększenia jakości oraz efektywności komunikacji interpersonalnej.
 • Rozpoznawania kiedy można o kimś powiedzieć, że jest „dominant”, „inspiring”, „cautious” oraz „supportive”.
 • Rozpoznawania różnic w sposobie komunikowania miedzy poszczególnymi typami osobowości.
 • Umiejętność komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń.
 • Umiejętność mówienia, w taki sposób, aby być usłyszanym.
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych, spotkań z klientami, obsługi reklamacji.

Uczestnicy nabędą kompetencje związane z:

 • Komunikacją ustną, komunikacją pisemną, budowaniem relacji z klientem, autoprezentacją, wywieraniem wpływu, współpracą zespołowa, przywództwem, tworzeniem potencjału kadrowego, efektywnością osobista, efektywnym wykorzystanie zasobów, motywowaniem i delegowaniem.

Adresaci szkolenia z zakresu komunikacji:

 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji z zakresu komunikacji pisemnej, ustnej, oraz wstępu do poznania technik wywierania wpływu.
 • Kadra zarządzająca, kierownicy projektów.
 • Pracownicy działów sprzedaży, marketingu, działów personalnych, działów finansowych, logistyki, IT oraz innych, w których bez odpowiedniej komunikacji nie będzie możliwa efektywność zawodowa i osobista.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Program szkolenia: Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji DISC.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności modułów.

09:30 – 10:30 Rozpoczęcie, ustalenie kontaktu, omówienie celów szkolenia z zakresu kolorów osobowości oraz potrzeb uczestników.

10:30 – 12:00 I Moduł KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA a kolory– wprowadzenie

 • Psychologia w praktyce – wprowadzenie do tematyki osobowości. Wykład, dyskusja z grupą.
 • Test zachowań zgodnie z koncepcją T.Hartmana. Test z podziałem na odpowiedzi dla świata prywatnego i zawodowego uczestników.
 • Wstępne omówienie wyników na forum na życzenie uczestników.
 • Mapa uczestników – zastosowanie w praktyce. Sporządzanie mapy kolorystycznej i omówienie możliwości wykorzystania takiej koncepcji w praktyce.
 • Różnice i podobieństwa w kolorach osobowości. Filmy szkoleniowe, analiza przypadków, dyskusja nad przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.

12:00 – 12:15 – Przerwa kawowa

12:15 – 13:30 II Moduł  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – różnice w komunikacji

 • Osobowość naturalna a osobowość adoptowana – wpływ otoczenia na kształtowania się zachowań i preferencji człowieka. Wykład, dyskusja z grupą, omówienie przykładów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie. Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum.
 • Postawy określonych kolorów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje? Film szkoleniowy, omówienie z grupą i osobiste refleksje.
 • System wartości określonych kolorów. Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.

13:30 – 14:10 Przerwa obiadowa

14:10 – 15: 45 Moduł III KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – wywieranie wpływu w komunikacji 

 • Kody dostępu do określonych kolorów, czyli właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej, Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania. Ćwiczenie w podgrupach, wystąpienie na forum. Na życzenie wystąpienia mogą być nagrywane w celu późniejszej analizy (za zgodą całej grupy).

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 16:30  Moduł IV KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA– plan wdrożenia usprawnień w komunikacji 

 • Omówienie gry.
 • Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
 • Spisanie osobistego planu wdrożenia.
 • Zadanie do wykonania między dniami szkoleniowymi.

II DZIEŃ SZKOLENIA

09:00 – 11:30 Moduł I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – weryfikacja otoczenia czyli jak się z kim komunikować

 • Rozpoczęcie szkolenia.
 • Omówienie zadania domowego i wniosków z pierwszego dnia zajęć.
 • Zabawa w publiczne kolory. Definiowanie kolorów osobowości wybranych osób. Ćwiczenie w grupach, ćwiczenie na forum wraz z omówieniem.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:15 Moduł II KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – zarządzanie potencjałem 

 • Kolory w stresie. Jak zarządzać stresem i emocjami określonych kolorów? Omówienie przykładów.
 • Jasne i ciemne strony określonych kolorów. Różnice w umiejętnościach i kompetencjach. Narzędzie przydatne do określania własnego potencjału zawodowego oraz osobistego, rekrutacji dopasowanych do stanowiska kandydatów oraz efektywnego zarządzania zespołem. Ćwiczenie indywidualne kompetencyjne oraz grupowe.
 • Zastosowanie kolorów osobowości w praktyce, czyli jak motywować, jak delegować, jak rozwijać, jak korygować osoby o określonej kolorystyce. Ćwiczenie grupowe, omówienie na forum.

13:15 – 14: 00 Przerwa obiadowa

14:15 – 15: 45 Moduł III KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Właściwe określanie typu osobowości. Definiowanie w praktyce wybranej przez uczestnika osoby z jego otoczenia np. klient, podwładny, szef, bliska osoba. Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.
 • Zasady budowania wizerunku, efektywności zawodowej przez określone kolory.
  • Jak mówić by inni nas słuchali?
  • Jak mówić by być przekonującym?
  • Jak być postrzeganym zgodnie z tym jak chcemy a nie jak wydaje się innym, że powinnyśmy?
  • Jak przygotować się na spotkanie, wystąpienie czy też rozmowę telefoniczną?
  • Jak zmienić nadaną nam etykietkę?

15:00 – 15: 15 Przerwa kawowa

15:15 – 16:00 Moduł IV KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 • Bank trudnych sytuacji. Praca na przykładach.
 • Kiedy trzeba i jak można rozdzielić punkt widzenia zawodowy od prywatnego?
 • Jak wzbudzać szacunek u określonych kolorów?
 • Jak zadbać o to, by inna osoba szanowała nasz punkt widzenia?
 • Jak zachować zdrowy dystans w rozmowie?
 • Jak nie zostać zagadanym przez rozmówcę?
 • Jak opanować stres podczas trudnych rozmów?
 • Jak radzić sobie z silnymi emocjami w komunikacji?
 • Jak radzić sobie z oporem naszych rozmówców?
 • Jak radzić sobie z potrzebą harmonii u zielonych w trakcie zmian?
 • Jak otworzyć zamkniętego na nas rozmówcę?

16:00 – 16:30  Podsumowanie, sporządzenie planu działania i wdrożenia pozyskanej wiedzy. Omówienie na forum. Ewaluacja i rozdanie dyplomów.

Moduł na życzenie: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA– uniwersalność narzędzia w komunikacji 

 • Praca na przykładach zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
 • Możliwości implementacji kodów koloru w codziennej pracy działów w organizacji.
 • Możliwość zastosowania kodów kolorów w budowaniu relacji interpersonalnych, efektywności osobistej i rozwoju dzieci.

Ważne:

 • Uczestnicy po zakończeniu szkolenia  z zakresu komunikacji mają możliwość skorzystania z konsultacji z trenerem.
 • Uczestnicy po realizacji szkolenia otrzymują prezent w postaci 20% na wybrane szkolenie.

Trener

Iwona Firmanty

Dyrektor Zarządzająca/ Trener biznesu/ Psycholog/ Socjolog/Coach ICC

Doświadczenie zawodowe:

 • Założyłam firmę Human Skills. wyróżnioną jako firma szkoleniowa 2019r. przez Gazetę Finansową.Posiadam wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywałam w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta.Od kilkunastu lat prowadzę szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu.
 • Prowadzę szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej.
 • Założyłam również  projekt motywacyjno–szkoleniowy dla kobiet –  Sukces Kobieta Biznesu. Główne cele tego projektu są skoncentrowane są wokół budowania projektów Women’s network, wzmacniania kobiecej siły, budowania własnej marki oraz kreowania wizerunku kobiet w biznesie dla takich firm jak: British American Tabacco Polska Sp. z o.o.; Otis Sp. z o.o., Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o., Carierr Polska Sp. z o.o., UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Procter&Gamble Sp. z o.o. i EDF Polska S.A.

Metody pracy:

 • W pracy na sali szkoleniowej lub podczas sesji indywidualnych, skupiam się na praktycznym przekazaniu sprawdzonych narzędzi.
 • Preferuję podejście holistycznie – uczestnicy moich szkoleń cenią możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym oraz prywatnym.
 • Moje szkolenia cenione są nie tylko za wysoką jakość merytoryczną, ale również za przyjazną atmosferę pracy przy jednoczesnym nakierunkowaniu na efektywność oraz przedstawianiu bogatej skrzynki narzędziowej.

Media:

 • Wywiady z moim udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens” i nie tylko. Występuje w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.
 • Jestem współautorką książki „Po szczęście do pracy” i autorką książki „Jak upolować miłość” wydanej na zaproszenie Wydawnictwa Zwierciadło.

Moje specjalizacje:

 • Typy osobowości zgodnie z metodologią Extended DISC oraz kolory osobowości.
 • Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji interpersonalnych.
 • Sztuka wystąpień publicznych.
 • Budowanie własnej marki wewnątrz organizacji.
 • Zarządzanie emocjami i rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • Zarządzanie stresem.
 • Trening dla trenerów wewnętrznych.
 • Executive coaching, Job/Work coaching, Life coaching, Team coaching.
 • Zarządzanie zespołami i współpraca zespołowa.
 • Skuteczny i zdrowy szef.
 • Projekty HR, w tym rekrutacje oraz realizacja projektów Assessment oraz Development Centre.
 • Szkolenia dla kobiet w projekcie Sukces Kobiety Biznesu.
 • Z pasji prowadzi zajmuje się tematem psychologii miłości.

Kwalifikacje:

 • Magister Psycholog.
 • Magister Socjolog kompetencji społecznych.
 • Certyfikowany Coach International Coaching Community.
 • Certyfikowany konsultant narzędzia diagnostycznego Extended DISC.
 • Certyfikowany facylitator metody POINTS OF YOU®.

Prowadziłam projekty szkoleniowe dla takich firm jak:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o, NIKON Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, EDF Polska S.A.; Urząd Do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Narodowy Bank Polski; Deutsche Bank; PZU S.A., T.U. Euler Hermes S.A; Royal Bank of Scotland; Open Finance; ING Lease, INTER POLSKA S.A.; MONDI Świecie S.A, Sony Poland Limited, PHILIPS Polska Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A; 3M; IKEA S.A.; Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Poland, INDITEX; Procter&Gamble Polska; NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Trec Nutrition Sp. z o.o. ; British American Tabacco Polska Sp. z o.o.

Opinie o szkoleniu

Bardzo ciekawie przedstawiona analiza transakcyjna Berna i dobre przygotowanie trenera pod względem merytorycznym. Praktyczne ćwiczenia, atmosfera, dobra energia oraz realizowany program i przygotowanie trenerki. Dobrym punktem szkolenia było poznanie typów osobowości i poznanie zasad wywierania wpływu zależnie od osobowości innych ludzi. Ważne było jak radzić sobie i rozmawiać z osobami o innych kolorach. Szkolenie było fantastyczne, ćwiczenia i przykłady. Poznanie własnej osobowości. Poznanie osobowości i nauka współpracy z różnymi osobowościami. Zrozumienie, że ludzie są różni z natury i na te same rzeczy różnie patrzą. Ciekawe anegdoty z życia. Pokazanie różnorodności ludzi. Interesująca treść. Ważne cechy danych kolorów i sposób mówienia o nich. Ważna dla mnie była pomoc w zdiagnozowaniu swojego koloru. Szkolenie bardzo ciekawe, przytulna atmosfera i przejrzyste materiały. Trener prowadzący szkolenie posiadał dużą wiedzę w zakresie tematyki szkolenia, inicjował ciekawe dyskusje, przekazywał również dużo praktycznych uwag; Szkolenie oferuje wiele przydatnych treści, m.in. wsłuchanie się w potrzeby osób z innym kolorem osobowości, czy zrozumienie ich punktu widzenia. Bardzo dobre przygotowanie trenera do szkolenia oraz ciekawe materiały. Super ćwiczenia i interesujące materiały m.in. filmy. Bardzo dobry kontakt prowadzącego z grupą i poszanowanie różnorodności. Bardzo fajne, profesjonalne szkolenie i świetna atmosfera, trener prezentował wiele życiowych przykładów np.: sposób funkcjonowania różnych "kolorów". Trener z ogromną wiedzą i umiejętnością przekazywnia informacji mając przy tym poczucie humoru. Wiele przydanych treści m.in. przedstawienie, jak komunikować się z innymi ludźmi. Bardzo dobry kontakt trenera z grupą, liczne żarty, anegdoty. Ciekawe materiały szkoleniowe i możliwość zrobienia testu na swój kolor osobowości.

Powyższe szkolenie z zakresu komunikacji z uwzględnieniem kolorów osobowości w biznesie firma Human Skills  miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: 

ProDevelopment Sp. z.o.o., Euler Hermes Collections Sp. z.o.o., Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z.o.o., APERTUM, Iron Mountain Polska Sp. z.o.o., Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z.o.o., Wirthwein Polska Sp. z.o.o., Grenkeleasing Sp. z.o.o., Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., ADAMPOL S.A., ICT Poland Sp. z o.o., PZU Pomoc SA, Nexio Management Sp. z o.o., Roland International Polska Sp. z o.o., Polpharma S.A.,  Kaeser Kompressoren Sp. z o.o., Polpharma Biologics S.A., British – American Tabacco Polska S.A., Telemond Holding Teleyard Sp. z o.o.

Zapisz się na szkolenie :

Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji biznesowych – kolory osobowości/Extended DISC

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.