Assessment i Development Centre 24.11.2020r. 9:00-16:00

Jako firma szkoleniowo – doradcza prowadzimy projekty z zakresu Assessment i Development Center u naszych Klientów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem.

Celem szkolenia Assessment i Development Center jest nauka umiejętności badania kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi. Szkolenie jest skierowane zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i dla menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników.

 • Realizacja szkolenia uwzględnia zasady bezpiecznej obsługi klienta w czasie Covid.
 • Szkolenie realizujemy również w formule szkolenia online.

WYBIERZ SWÓJ TERMIN

24 listopad 2020

ZŁ890
690
00
 • Promocja do 31.10.2020r.

CENA ZAWIERA:

 • Szkolenie realizowane w firmie Human Skills w samym centrum Warszawy ul. Widok 18/2.
 • Godziny szkolenia: 09:00-16:00 wraz z przerwami kawowymi oraz obiadową.
 • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
 • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru).
 • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Specyfice metod, zasad analizy i oceny sesji Assessment Centre oraz Development Centre.
 • Rozpoznawaniu i badaniu kompetencji na danym profilu stanowiska oraz możliwości rozwojowych.
 • Informacjach dotyczących profesjonalnego pełnienia roli asesora, obserwacji asesorskiej, tworzenia notatek.
 • Zasadach budowania sesji feedbackowej.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Tworzenia słownika z definicjami kompetencji do sesji Assessment Center lub Development Center.
 • Rozdzielania kompetencji głównych od pobocznych.
 • Tworzenia pytań i wskaźników do wybranych kompetencji.
 • Badania kompetencji z dopasowaniem odpowiednich ćwiczeń.
 • Tworzenia ćwiczeń weryfikujących kompetencje, potencjał.
 • Tworzenia raportu  cząstkowego i końcowego sesji Assessment Center lub Development Center.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Tworzeniem potencjału kadrowego i kierowaniem nim.
 • Wiedzy specjalistycznej.
 • Udzielaniem feedbacku.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy działów personalnych zajmujących się rekrutacjami oraz rozwojem talentów w organizacji, w tym menedżerowie HR, specjaliści, doradcy personalni i  zawodowi.
 • Osoby zarządzające zespołami.
 • Osoby zainteresowane pozyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu Human Resources, w tym studenci oraz absolwenci.
 • Właściciele firm.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

PROGRAM SZKOLENIA:  Assessment i Development Center – Jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć raporty

Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów.

Moduł I – Metoda Assessment i Development Center

Specyfika metody Assessment i Development Center- pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
Wady oraz zalety projektów w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
Koszt projektów w praktyce. Prezentacja kilku zrealizowanych projektów.

Moduł II – Role w projekcie Assessment i Development Center

Podział ról – dział personalny, przełożeni, asesorzy oraz uczestnicy.
Przygotowanie oraz rola asesora.
Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportach.
Rola asesora w czasie sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
Odpowiedzialność asesora – ocenianie i błędy oceniania.
Fakty a interpretacje i hipotezy.
Techniczne przygotowanie asesora – przed, w trakcie oraz po.

Moduł III – Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

Rola kompetencji w Assessment i Development Center i sens tworzenia profili kompetencyjnych. Prezentacja przykładów oraz omówienie.
Definiowanie kompetencji, ustalanie ich wartościowania oraz wskaźników. Ćwiczenie indywidualne.
Przygotowanie profilu idealnego kandydata. Ćwiczenie indywidualne.

Moduł IV – Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

Rodzaje zadań w projekcie Assessment i Development Center. Prezentacja przykładów.
Typy zadań. Prezentacja przykładów.
Zasady budowania zadań.
Tworzenie formularzy, raportów itp.

Moduł V – Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

Matryca ćwiczeń i kompetencji do Assessment i Development Center.
Tworzenie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki szczegółowe, zbiorcze, analiza SWOT.
Tworzenie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika – szkolenia, coaching, ścieżka kariery itp.
Tworzenie raportów dla uczestników przy Assessment Center- oraz przy Development Center.

Moduł VI – Przygotowanie sesji Assessment i Development Center

Konstruowanie harmonogramu projektu. Przykłady.
Przygotowanie odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia sesji Assessment i Development Center.
Projektowanie sesji. Ćwiczenie indywidualne.

Moduł VII – Raporty i sesja integracyjna Assessment i Development Center

Zasady sesji integracyjnej. Ćwiczenie grupowe.
Zasady przekazywania informacji zwrotnej  o sugestiach rozwojowych dla organizacji – programy rozwoju talentów itp.

Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie do roli asesora.

 

Trener:

Iwona Firmanty

Dyrektor Zarządzająca/ Trener biznesu/ Psycholog/ Socjolog/Coach ICC

Doświadczenie zawodowe:

 • Założyłam firmę Human Skills. wyróżnioną jako firma szkoleniowa 2019r. przez Gazetę Finansową.Posiadam wieloletnie doświadczenie korporacyjne, które zdobywałam w działach Human Resources, sprzedaży i obsługi klienta.Od kilkunastu lat prowadzę szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu.
 • Prowadzę szkolenia i sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej.
 • Założyłam również  projekt motywacyjno–szkoleniowy dla kobiet –  Sukces Kobieta Biznesu. Główne cele tego projektu są skoncentrowane są wokół budowania projektów Women’s network, wzmacniania kobiecej siły, budowania własnej marki oraz kreowania wizerunku kobiet w biznesie dla takich firm jak: British American Tabacco Polska Sp. z o.o.; Otis Sp. z o.o., Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o., Carierr Polska Sp. z o.o., UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Procter&Gamble Sp. z o.o. i EDF Polska S.A.

Metody pracy:

 • W pracy na sali szkoleniowej lub podczas sesji indywidualnych, skupiam się na praktycznym przekazaniu sprawdzonych narzędzi.
 • Preferuję podejście holistycznie – uczestnicy moich szkoleń cenią możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym oraz prywatnym.
 • Moje szkolenia cenione są nie tylko za wysoką jakość merytoryczną, ale również za przyjazną atmosferę pracy przy jednoczesnym nakierunkowaniu na efektywność oraz przedstawianiu bogatej skrzynki narzędziowej.

Media:

 • Wywiady z moim udziałem pojawiają się w miesięczniku „Zwierciadło”, „Sens” i nie tylko. Występuje w mediach m.in.: TVN, DDTVN, TVN Turbo, TTV, TVP2 „Panorama”, Polsat Cafe, Polsat, „Gazeta Wyborcza”, Wirtualna Polska, a także wypowiada się w radio.
 • Jestem współautorką książki „Po szczęście do pracy” i autorką książki „Jak upolować miłość” wydanej na zaproszenie Wydawnictwa Zwierciadło.

Moje specjalizacje:

 • Typy osobowości zgodnie z metodologią Extended DISC oraz kolory osobowości.
 • Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji interpersonalnych.
 • Sztuka wystąpień publicznych.
 • Budowanie własnej marki wewnątrz organizacji.
 • Zarządzanie emocjami i rozwój inteligencji emocjonalnej.
 • Zarządzanie stresem.
 • Trening dla trenerów wewnętrznych.
 • Executive coaching, Job/Work coaching, Life coaching, Team coaching.
 • Zarządzanie zespołami i współpraca zespołowa.
 • Skuteczny i zdrowy szef.
 • Projekty HR, w tym rekrutacje oraz realizacja projektów Assessment oraz Development Centre.
 • Szkolenia dla kobiet w projekcie Sukces Kobiety Biznesu.
 • Z pasji prowadzi zajmuje się tematem psychologii miłości.

Kwalifikacje:

 • Magister Psycholog.
 • Magister Socjolog kompetencji społecznych.
 • Certyfikowany Coach International Coaching Community.
 • Certyfikowany konsultant narzędzia diagnostycznego Extended DISC.
 • Certyfikowany facylitator metody POINTS OF YOU®.

Prowadziłam projekty szkoleniowe dla takich firm jak:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o, NIKON Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, EDF Polska S.A.; Urząd Do Spraw Cudzoziemców; Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Narodowy Bank Polski; Deutsche Bank; PZU S.A., T.U. Euler Hermes S.A; Royal Bank of Scotland; Open Finance; ING Lease, INTER POLSKA S.A.; MONDI Świecie S.A, Sony Poland Limited, PHILIPS Polska Sp. z o.o.; Robert Bosch Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A; 3M; IKEA S.A.; Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Poland, INDITEX; Procter&Gamble Polska; NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Trec Nutrition Sp. z o.o. ; British American Tabacco Polska Sp. z o.o.

Zapisz się na szkolenie :

Assessment i Development Centre 24.11.2020r. 9:00-16:00

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.